Formació

white

 

La formació esdevé un tema material pel Grup BSM, adaptar-se als canvis passa ineludiblement per fomentar de manera activa la capacitació de totes les persones del grup. Només formant a les persones de les nostres organitzacions podem garantir la millora de les competències, l’excel·lència en el desenvolupament de les funcions pròpies de cada lloc de treball, el creixement personal i la innovació.

La gestió de la Formació es realitza a través dels plans de formació propis de cadascuna de les empreses de Grup.

En el marc dels plans de formació de cada empresa del grup, s’avalua la consecució de les formacions planificades així com l'eficàcia d’aquestes.

Polítiques implementades en el camp de la formació

El Grup BSM té implementades polítiques de formació que serveixen per recollir les necessitats de cada empresa, àrees o persones i dissenyar anualment els plans de formació que es despleguen.

Programes per millorar les aptituds dels empleats i empleades i programes d'ajuda a la transició

La tipologia dels programes de formació per millorar les aptituds de les persones treballadores del Grup BSM són similars tot i mantenir les seves singularitats. Totes les empreses del grup disposen de programes de digitalització, programes competencials i programes de salut.

white

Darrera actualització: Gener 2024
Propera actualització Gener 2025