El Canal Ètic de BSM

align-right
float-yes
color-primary
grey

Preàmbul

 

El Canal Ètic és el canal de comunicació del que disposa BSM per ajudar a garantir una gestió d’acord amb els valors i principis ètics d’actuació i bon govern. La Unitat Compliance i Transparència s’encarrega de gestionar-lo a través d’aquesta plataforma.

El Canal Ètic permet fer consultes i suggeriments relacionats amb el Codi Ètic, així com comunicar qualsevol fet, situació o conducta amb indicis sòlids i suficients de ser contraris al dret o al Codi Ètic i, per tant, a la normativa i als valors corporatius, principis ètics d’actuació i comportaments desitjats.

Aquest canal de comunicació garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions que s’hi efectuïn.