100%
Imatge
Transparencia Slider
BENVINGUTS AL PORTAL
B:SM TRANSPARÈNCIA
1
white

Transparència

L’objectiu del Portal de Transparència de B:SM és posar a disposició dels seus grups d'interès i de tota la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa a la seva organització, activitats i serveis, oferint una informació actualitzada, clara, accessible i comprensible, amb dades de qualitat, interoperables i susceptibles de ser reutilitzables. La seva implantació dóna compliment als principis i obligacions que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

large

Organització

large

Persones

large

Economia i finances

large

Contratació pública i convenis

large

Accés informació pública

large

Avaluació transparència