Accessibilitat

Amb la finalitat d’adaptar el web de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat, s’ha tractat de seguir les pautes d’acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI.

white

1. Mida del text

El disseny accessible permet que l’usuari o usuària pugui ajustar les fonts a la mida que li convé. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s’utilitzi. A continuació es mostra l’acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:

Firefox. Visualitza > Mida del text > Augmenta/Redueix.
Explorer. Visualitza > Mida del text > Més gran.
Explorer mobile. Ver > Zoom > Más grande.
Konkeror. Visualitza > Augmenta la font / Minva la font.
Opera. Visualitza > Zoom > %.
Safari. View > Fer text més gran.

grey

2. Disseny visual

El disseny accessible té en compte que el disseny visual es pugui desactivar i es pugui accedir al contingut en format d’una sola columna amb lletres negres sobre fons blanc (segons la configuració per defecte de la majoria de navegadors gràfics). D’altra banda, també hi ha navegadors web que permeten seleccionar un full d’estil personal, per adaptar la presentació a les necessitats de l’usuari o usuària.

white

3. Enllaços

Per tal que l’usuari o usuària pugui escanejar els enllaços de la pàgina, s’ha procurat que els enllaços tinguin sentit fora de context.

Els enllaços a finestres noves s’han restringit a enllaços externs i a enllaços a documents. Aquests enllaços s’indiquen amb “Obre l’enllaç en una finestra nova”. Els enllaços marcats així només s’obriran en finestra nova si disposeu de Javascript habilitat. En cas contrari, l’enllaç s’obrirà en la mateixa finestra.

grey

4. L’accessibilitat: un procés sempre actiu

L’accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d’avaluació subjectiva. D’altra banda, les dificultats d’accés són molt variables en funció del tipus de discapacitat que pot concorre en un usuari o usuària, i això fa que l’aplicació dels criteris no sempre sigui òptima per a tothom.
Ja sigui per anar millorant contínuament l’accessibilitat del web, com per atendre demandes concretes d’accés a continguts, us demanem que no dubteu a fer-nos arribar qualsevol consulta o petició que tingueu a través del formulari de contacte.

white

5. Programari d’accessibilitat

JAWS, un lector de pantalla per a Windows. Hi ha disponible una versió de demostració limitada en el temps.
Lynx, un navegador només text gratuït per a usuaris cecs amb dispositius Braille.
Links, un navegador només text gratuït per a usuaris amb una connexió lenta.
Chrome, Firefox o Opera, un navegador visual amb moltes característiques relacionades amb l’accessibilitat, que inclouen zoom.