Empreses participades

white

 

El Grup Barcelona de Serveis Municipals està composat per societats mercantils de capital públic que desenvolupen un conjunt d’activitats de valor afegit al servei de la ciutadania.

Barcelona de Serveis Municipals, SA és la Societat Dominant i n’hi ha 3 dependents: Cementiris de Barcelona, SA (participada al 100%), Mercabarna (participada en 51 %), Grup TERSA que comprèn TERSA, SEMESA i SIRESA (participada en un 58,35 %) i 2 associades i un conjunt de empreses on la participació és minoritària i no formem part de l’Estat d’informació no financera consolidat.

Imatge
white

Les activitats del Grup BSM són diverses i es desenvolupen en diferents sectors d’activitat, tal com es veurà en els següents apartats.

Organització

Cadascuna de les empreses disposa d’un òrgan col·legiat d’administració i representació de la societat que és el Consell d’Administració. A més, disposen de les seves respectives Direccions Generals, responsables de liderar i dirigir les estructures de gestió necessàries per garantir la bona governança de l’organització.

En el cas de Cementiris participada al 100% per BSM, aquesta societat té òrgans de direcció i gestió compartits amb la societat dominant per tal d’establir sinèrgies i polítiques comunes: el Servei Mancomunat de Prevenció de Riscos Laborals, les polítiques econòmiques i financeres, d’Atenció al Client, de Comunicació i Màrqueting, de Compliance, de Compres i Contractació, de Tecnologies de la Informació, de Serveis Tècnics i de Manteniment, entre d’altres.

Presidència del màxim òrgan de govern

Cada societat disposa d’una persona que assumeix la presidència sense càrrec executiu.

Activitats, marques, productes i serveis

El Grup Barcelona de Serveis Municipals està format per un seguit d’empreses que desenvolupen totes elles activitats diverses:

Al Grup BSM treballem l’àmbit de:

 • Cultura, lleure, natura i biodiversitat: Park Güell, Port Olímpic, Zoo, Anella Olímpica, Parc del Fòrum i Parc d'atraccions Tibidabo.
 • Nova mobilitat elèctrica, connectada, combinada i compartida: Aparcaments, AREA, DUM, Bicing, Endolla Barcelona, junt amb les aplicacions SMOU i SPRO per la digitalització dels serveis de mobilitat.
 • Cura de la ciutadania i del espai públic: Agents Cívics, Parc de Montjuïc,  Estacions i Zona Bus, Grua Municipal, Registres de vehicles de mobilitat personal (VMP) i els Cementiris municipals de Barcelona.
 • La Unitat Alimentària Mercabarna (on s'ubica el Mercat Central de Fruites i Hortalisses i el del Peix, flor i la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC).
 • Tractament, control, gestió i valorització dels residus municipals, generació i comercialització d’energies renovables, i promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.

Naturalesa del règim de propietat i forma jurídica

El Grup BSM es composa de societats anònimes 100% de titularitat pública, les quals són:

 • BSM,SA és una societat anònima amb el capital 100% de titularitat pública. El 100% és de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
 • CBSA, Cementiris de Barcelona és una societat anònima amb el capital 100% de titularitat pública. El 100% és de titularitat de Barcelona Serveis Municipals, S.A.           
 • Mercabarna, Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A., és una societat anònima amb el capital 100% de titularitat pública. El 51% d'aquest capital és de titularitat de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., el 37% del capital és de titularitat de l'empresa pública estatal de gestió dels Mercats Centrals MERCASA, i el 12% restant de la Generalitat de Catalunya. 
 • El Grup TERSA està format per les societats: Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) Selectives Metropolitanes, SA (SEMESA) Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA).
  • TERSA és una societat anònima amb el capital 100% de titularitat pública. El 58,64% és de B:SM, S.A. i el 41,36% de l’AMB.
  • SEMESA és una societat anònima amb el capital 100% de titularitat pública. El 100% és de titularitat TERSA.
  • SIRESA és una societat anònima amb el capital 100% de titularitat pública. El 100% és de titularitat TERSA.
PORTAL PROVISIONAL DE TRANSPARÈNCIA PARC ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (PATSA)
1.- ORGANITZACIÓ

    1.1.- Codi Ètic
    1.2.- Carta de Serveis
    1.3.- Memòries de Sostenibilitat
                    Any 2019
                    Any 2020
                    Any 2021
    1.4.- índex Satisfacció Client
    1.5.- Política de qualitat i medi ambient

2.- ECONOMIA I FINANCES

    2.1.- Pressupost
                Any 2019
                Any 2020
                Any 2021
                Any 2022
                Any 2023

    2.2.- Comptes anuals
                Any 2017
                Any 2018
                Any 2019
                Any 2020
                Any 2021

3.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA I SERVEIS

    3.1.- Licitacions
                    Any 2019
                    Any 2020
                    Any 2021
                    Any 2022
                    Any 2023

    3.2.- Convenis
    3.3.- Perfil del contractant
    3.4.- Contractes menors

4.- PERSONES

    4.1.- Relació llocs de treball    
    4.2.- Convenis col·lectius